June 20, 2024

Month: March 2024

จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้คนที่เคยทำงานประจำบางคน อาจจะประสบกับปัญหาถูกปลดออกจากงาน หรือถูกปรับเงินเดือนลดลง จากปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้คนที่เคยทำงานประจำส่วนใหญ่ เริ่มหันเหทิศทางการทำงานจากการทำงานบริษัทหรืองานประจำ เป็นลงทุนทำธุรกิจส่วนตัว บ้างก็จับทิศทางการเพาะเลี้ยงและค้าส่งขาย กุ้งมังกรตัวละ 100 เพื่อปรับวิธีการดำเนินชีวิตของตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งการลงทุนทุกวันนี้ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จไปซะทุกคน บางคนก็อาจจะทำไปแล้วขาดทุนก็มี ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนทำอะไรก็ตาม ลองคิดดีๆ เสียก่อนว่าตนเองนั้นมีความเหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ หรือไม่...